Voorwaarden Storypower sessie

Door deelname aan een Storypower sessie gaat de Deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Deelnemer verklaart te allen tijde te handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden, die gelden in het kader van een Storypower sessie die georganiseerd wordt door Scriptdesk, gevestigd aan De Wittenkade 75, 1052 AE Amsterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 56982615.

1. Vertrouwelijke Informatie

Vertrouwelijke Informatie is alle informatie, in welke vorm dan ook, die Deelnemer ontvangt van, of die hij/zij zelf deelt met, Scriptdesk, en/of andere Deelnemers in het kader van een Storypower sessie.

2. Geheimhouding Vertrouwelijke Informatie

Deelnemer zal alle Vertrouwelijke Informatie als strikt vertrouwelijk behandelen, deze niet met derden delen, en deze niet gebruiken ten behoeve van derden en/of ten behoeve van zichzelf. Deelnemer zal de Vertrouwelijke Informatie enkel gebruiken in het kader van de uitvoering van een Storypower sessie.

3. Auteursrechten

Wanneer een Deelnemer een project inbrengt voor een Storypower sessie blijft hij/zij/hen onverdeeld eigenaar van de auteursrechten. Overige deelnemers noch Scriptdesk kunnen door het geven van feedback of het doen van suggesties op enige manier aanspraak maken op (een deel van) de auteursrechten, tenzij schrijftelijk anders door de Deelnemer met andere deelnemers of Scriptdesk wordt overeengekomen.

Scriptdesk, 2024

AdminEdit Page